Kierunki na SGH, a pisanie prac dyplomowych

Pisanie prac dyplomowych

Pisanie prac dyplomowych na SGH  to często ciężkie zadanie intelektualne. Napisanie takiej pracy to źródło wielkiego prestiżu. Warszawa natomiast to miasto, które daje bardzo dobre możliwości zawodowe. W poniższym tekście skupimy się na przedstawieniu niektórych kierunków, które można studiować w Szkole Głównej Handlowej. Jest to uczelnia, którą uważa się za najlepszą w Polsce,  jeśli chodzi o rozmaite nauki ekonomiczne.

Ogólnie kierunki, które można studiować na SGH, dzielą się na te, które są wykładane w języku polskim i te, które są oferowane w języku angielskim.  Jeśli chodzi o  studia w języku polskim, to możemy wymienić: analizę danych, ekonomię, finanse i rachunkowość, stosunki gospodarcze, zarządzanie oraz finanse przedsiębiorstw. Można powiedzieć, że jest to złoty standard, jeśli chodzi o nauki ekonomiczne.

Skupmy się na takim kierunku jak ekonomia. Kończąc ekonomię, ma się wiedzę o ekonomii, zarządzaniu oraz rachunkowości. Wadą tego kierunku jest to, że uczelnie w całej Polsce, przez lata wypuszczały tysiące ekonomistów. Osób o takim wykształceniu jest obecnie na rynku pracy bardzo dużo. Z reguły ekonomiści znajdowali dotąd pracę w bankach. Obecnie poszukują one głównie akwizytorów. Analityków już raczej nie potrzebują. W branży bankowej doszło do szeroko zakrojonego procesu cyfryzacji. W związku z tym taka ilość placówek oraz pracowników jest już zbędna.

Kolejnym kierunkiem, który oferuje SGH to Zarządzanie. Absolwent Zarządzania ma ogólną wiedzę o zarządzaniu oraz ekonomii.  Po ukończeniu tego kierunku warto  mieć w zanadrzu również bardzo dobrze opanowane język obcy.  Konkretne umiejętności nabędzie się w praktyce.

Dużo kierunków w SGH wykładanych jest w języku angielskim. Są to następujące kierunki: Avanced Analytics, Finance and Accounting, Global Business, International Business i International Tourism.

Pisanie prac dyplomowych na SGH, a rynek pracy.

Pisanie prac dyplomowych na SGH  to wielkie wyzwanie intelektualne. Napisanie, jednakże pracy dyplomowej na SGH jest źródłem dumy i prestiżu. Nie każda uczelnia w Polsce może powiedzieć o sobie, że przewodzi w naukach ekonomicznych.

You may also like

Dodaj komentarz