Szkoła Główna Handlowa to uczelnia z tradycjami

Szkoła Główna Handlowa

Szkoła Główna Handlowa, której placówka mieści się w Warszawie, jest uczelnią z długimi tradycjami. Warto podkreślić, że jest to najwcześniej powstała szkoła wyższa o profilu ekonomicznym w całym kraju. Powstała ona na początku 1900 roku i kształci absolwentów szkół średnich do tej pory. Jest to typowo uczelnia ekonomiczna i jej wszystkie kierunki są bezpośrednio z tą dziedziną nauki związane.

Czytaj dalej